- דרך החוויה

Derech Havaya

"העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים קוראים רק דף אחד." (אורליוס אוגוסטינוס)